Sibila d.o.o.
Pavlina Yonchina
Perfaqesuese per Bullgarine
Miro Hodža
Sekretar i Pergjithshem
Marko Kovačevski
Perfaqesues per Maqedonine
Slavica Danilović
Perfaqesuese per Serbine dhe Malin e Zi
Elton Harito
Perfaqesues per Shqiperine
Katja Novak
Asistente ekzekutive e drejtores rajonale
Nina Stojkovič
Marketing
Nataša Dimitrievska
Drejtore Rajonale
Aleksandra Despotović
Drejtore e Pergjithshme