Sibila d.o.o.
SPARK

SPARK

SPARK eshte nje kanal i ri dinamik faktik, i cili mbulon nje fushe te gjere e popullore faktike te zhanereve te ndryshem.

Alternative unikale ndaj kanaleve anglo-amerikane me ofertat e tyre te standartizuara per audiencat ne mbare boten dhe “stilin e jetes” te tyre ne ato lloje dokumentaresh. SPARK ka perspektive EUROPEANE jo Amerikane. Partnerstvo ZDF-a i Autentica nudi visoko kvalitetnu ponudu svetske originalne produkcije.

SPARK eshte nje kanal i ri dinamik faktik, i cili mbulon nje fushe te gjere e popullore faktike te zhanereve te ndryshem:
  • TEKNOLOGJIA
  • KAFSHET
  • UDHETIMI
  • HISTORIA
  • E ARDHMJA
  • SHKENCA
  • ARKEOLOGJIA
  • AVENTURA