Sibila d.o.o.
TRACE URBAN

TRACE URBAN

TRACE Urban eshte kanali muzikor #1 Hip-hop, R&B dhe Rythmic Top 40.

Shfaq videot me te mira te ketyre tre zhanerave si dhe intervista shfaqje dhe dokumentare lidhur me artistet urbane dhe kulturen.