Sibila d.o.o.
DUCK TV

DUCK TV

DUCK TV si kanal mund të përshkruhet më mirë si channel “edukativo-argëtues”. Audienca për të cilën është ndërtuar janë fëmijët 6 deri 36 muajsh.

DUCK TV si kanal mund të përshkruhet më mirë si channel “edukativo-argëtues”. Audienca për të cilën është ndërtuar janë fëmijët 6 deri 36 muajsh. Dizenjimi i programit është animimi me ngjyra të pastra dhe lëvizje të shpejta miksuar me episode të qeta dhe relaksuese, me qëllim mos ekxpozimin e fëmijëve shumë në stimulues. Këto lloj animimesh qetësojnë dhe relaksojnë fëmijët.

Duck tv nuk është zëvendësues i krahëve përkujdesës të nënës, por një dorë ndihmëse plot ngjyra në jetën e përditshme të prindërve. Me përmbajtjen e saj, që prindërit ja besojnë, bebe tv siguron kohë cilësore para televizorit.

Tërë animimi është prodhuar nën mbikqyrjen e psikologut të fëmijëve dhe bazuar në studiment dhe kërkimet në zhvillimet njohëse dhe psikologjinë e fëmijës.

Meqenese duck tv ka të drejta botërore për tërë programin qe prodhon, kanali është i vlefshëm për të gjitha llojet e teknologjive transmetimit televiziv (kabell, IPTV, Digital, DTH, VOD, Mobile TV, PPV).

Kanali eshte gjithashtu i disponueshem ne tekniken HD.