Sibila d.o.o.

MOOLT

MOOLT е първият и единствени телевизионен канал, изцяло посветен на руската детска анимация.

Moolt е безопасен канал за най-малката публика, без насилие или агресия в неговото съдържание. Насочен е към деца от 1.5-6 години и се фокусира върху създаването на позитивна нагласа, докато забавлява и образова детската аудитория.