Sibila d.o.o.
Pavlina Yonchina
Predstavnica za Bugariju
Miro Hodža
Poslovni sekretar
Marko Kovačevski
Predstavnik za Makedoniju
Slavica Danilović
Predstavnica za Srbiju i Crnu Goru
Elton Harito
Predstavnik za Albaniju
Katja Novak
Izvršna asistentkinja regionalne direktorke
Nina Stojkovič
marketing
Nataša Dimitrievska
Regionalna direktorka
Aleksandra Despotović
Generalna direktorka