Sibila d.o.o.
Pavlina Yonchina
Претставник за Бугарија
Miro Hodža
Деловен секретар
Marko Kovačevski
Претставник за Македонија
Slavica Danilović
Преставник за Србија и Црна Гора
Elton Harito
Претставник за Албанија
Katja Novak
Извршна асистентка на регионалната директорка
Nina Stojkovič
Маркетинг
Nataša Dimitrievska
Регионална директорка
Aleksandra Despotović
Генерална директорка