Sibila d.o.o.

PR & marketing

V Sibili d.o.o. se poleg glavne dejavnosti – zastopanja satelitskih programov – ukvarjamo tudi z odnosi z javnostmi in promocijsko-marketinškimi aktivnostmi.

Ob tem našim poslovnim partnerjem zagotavljamo učinkovito podporo pri lansiranju novih in utrjevanju prepoznavnosti že obstoječih televizijskih programov. Zavedamo se, da prisotnost v medijih pripomore k boljši obveščenosti; to pa je dobra osnova za dosego bolj učinkovitih rezultatov in boljši prodor na trgu.

Kaj ponujamo:

  • Oblikovanje in pripravo strategij odnosov z različnimi javnostmi
  • Informiranje javnosti o novih televizijskih programih in drugih različnih novostih
  • Objavljanje obvestil v različnih medijih
  • Dobre odnose z oblikovalci medijskega prostora

Med drugim imamo dobre izkušnje z izpeljavo promocijskih in marketinškim dogodkov. Ob tem poskrbimo tudi za široko medijsko pokritost. Verjamemo, da ni dovolj, da se povabljenci dogodka le udeležijo! Tako si vedno prizadevamo, da se na takšnih prireditvah prav vsi odlično počutijo in da se zato ponovno odzovejo našim vabilom.

Organiziramo:

  • Konference za novinarje
  • Celovite dogodke za predstavnike medijev
  • Promocijske nagradne igre